fbpx

קורס מניעת זיהומים במערך אישפוז בקהילה

מטרת הקורס: מתן טיפול בטוח באמצעות יישום הנחיות עבודה למניעת זיהומים לשם שיפור איכות חיי המטופל הקשיש הנמצא במסגרות טיפוליות.

מתי ואיפה
19 במאי 2024, 16:00 – 21 ביולי 2024, 19:15

המפגשים התקיימו בימי ראשון בזום

קצת על הקורס
מטרת הקורס

מתן טיפול בטוח באמצעות יישום הנחיות עבודה למניעת זיהומים לשם שיפור איכות חיי המטופל הקשיש הנמצא במסגרות טיפוליות.

תחומי לימוד

הכרת הנהלים במניעת זיהומים
הכרת הסיבות הגורמות לזיהומים נרכשים
.הכרת הסוגים השונים של חיידקים עמידים אופן ההדבקה ודרכי מניעה
העמקת ידע ומיומנות בנושאים של אמצעי זהירות שגרתיים ומיוחדים במניעת זיהומים
העלאת המודעות של הצוותים המטפלים לחשיבות מניעת זיהומים בהתייחס לאוכלוסיות בסיכון, עלות ותועלת
רכישת כלים לשיתוף והדרכת המטופל ו/או המשפחה בחשיבות התנהגות על פי הנחיות עבודה בטוחות במניעת זיהומים
הכרת כלים לניטור זיהומים נרכשים ובקרת יישום הנחיות למניעת זיהומים
זיהוי מוקדם והתערבות לבלימת התפרצויות של זיהומים נרכשים
הכרת חשיבות בריאות העובד והדרכים שבאמצעותם ניתן לשמרה
אוכלוסיית היעד

הקורס מיועד לאח/ות מוסמך/ת בעלי תעודה קבועה העוסקים בגריאטרי

מסגרת הקורס

19.5.2021: מועד פתיחה
21.7.2024 : מועד סיום
16:00-19:15 השעות
המפגשים התקיימו בימי ראשון בזום
סה"כ: 10 מפגשים 40 שעות לימוד
שכר לימוד: 1,250 ₪
מועד אחרון להרשמה: 18.5.2024
פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים
הרשמה לקורס מקנה חברות בעמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי ובהנחה בהשתתפות בקורסים הבאים מטעם העמותה.

התחייבות הלומדים

נוכחות ב%90 ממפגשים
מעבר מבחן מסכם בציון 60
תשלום

הקורס מבוסס על תכנית צוות ההיגוי באגף הגריאטריה ובחסות עמותת אחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל

לפרטים ובירורים:

052-5366303 (פנינה)