fbpx

חברי ההנהלה

בעמותה לקידום ופיתוח תחום הפצע בישראל (ע"ר)

אלעד קורן

יו"ר העמותה
אח (Bs.n R.N TVN)

מנהל מרפאת הפצע של לאומית-גאולה (ירושלים) מקים ומייסד הקבוצה והעמותה. מרצה בתחום הפצע בבתי ספר לסיעוד ומוסדות שונים.

0547820117

אילנה יושע

פזיוטרפיסטית

פזיוטרפיסטית עם הכשרה לטיפול בלימפאדמה. עובדת עצמאית בהסכמים עם הקופות, וחברת ועד לימפאדמה בישראל.

מיכל רבה סבאג

אחות

אחות פצעים מוסמכת, בעלת על בסיסי בפצע, ו12 שנות נסיון בתחום.

רלי פרל

אחות

רפרנטית פצעים ב'צבר רפואה', בעלת על בסיסי בפצעים וסטומה.

זינב סח'ניני

אחות

אחות בבית חולים גריאטרי, ואחות פצע.

אלעד קורן

יו"ר העמותה
אח (Bs.n R.N TVN)

מנהל מרפאת הפצע של לאומית-גאולה (ירושלים) מקים ומייסד הקבוצה והעמותה. מרצה בתחום הפצע בבתי ספר לסיעוד ומוסדות שונים.

0547820117

אילנה יושע

פזיוטרפיסטית

פזיוטרפיסטית עם הכשרה לטיפול בלימפאדמה. עובדת עצמאית בהסכמים עם הקופות, וחברת ועד לימאדמה בישראל.

מיכל רבה סבאג

אחות

אחות פצעים מוסמכת, בעלת על בסיסי בפצע, ו12 שנות נסיון בתחום.

רלי פרל

אחות

רפרנטית פצעים ב'צבר רפואה', בעלת על בסיסי בפצעים וסטומה.

זינב סח'ניני

אחות

אחות בבית חולים גריאטרי, ואחות פצע.

מחוברים לעמותה
גם בפייסבוק