fbpx

חברי ההנהלה

בעמותה לקידום ופיתוח תחום הפצע בישראל (ע"ר)

דיאנה דבורקין

יו"ר העמותה
RN MA

"אני מאמין שיש להבטיח את רווחת הצוותים המטפלים, על מנת לשמר ולפתח את המשאב האנושי החיוני לטיפול בקשישים. חשוב להגביר את המודעות לקידום בריאות גופנית ונפשית, כהכנה לזקנה מטיבה."

אירית שפיר

מזכירת העמותה RN MA

אירית שפיר - מומחית במדיניות ומנהל "אני מאמינה ש99 זה 66 החדש - בכל אחת ואחד טמון פוטנציאל , ובכל גיל ניתן למצותו."

מאיה שקולניק גזית

RN, MHA

מומחית במדיניות ומנהל ביעוד וניהול סיכונים. "אני מאמינה ופועלת לקידום איכות ובטיחות הטיפול הסיעודי תוך שמירה על רווחת המטופל ובני משפחתו במערך האשפוז הגריאטרי."

אמנדה קלאר

RN MA

אמנדה קלאר RN MA, מומחית קלינית בגריאטריה, "אני מאמינה שגריאטריה הוא המומחיות הכי סקסית שיש."

אלכס בונדר

CRN MA

אלכס בונדר, אח מוסמך CRN MA בוגר על בסיסי הדרכה קלינית רפואה דחופה וטיפול נמרץ השתלמות בליווי מחקר קליני

דיאנה דבורקין

יו"ר העמותה
RN MA

אני מאמין שיש להבטיח את רווחת הצוותים המטפלים, על מנת לשמר ולפתח את המשאב האנושי החיוני לטיפול בקשישים. חשוב להגביר את המודעות לקידום בריאות גופנית ונפשית, כהכנה לזקנה מטיבה.

אירית שפר

מזכירת העמותה RN MA

אירית שפיר - מומחית במדיניות ומנהל "אני מאמינה ש99 זה 66 החדש - בכל אחת ואחד טמון פוטנציאל , ובכל גיל ניתן למצותו."

מאיה שקולניק גזית

RN MA

מומחית במדיניות ומנהל ביעוד וניהול סיכונים. "אני מאמינה ופועלת לקידום איכות ובטיחות הטיפול הסיעודי תוך שמירה על רווחת המטופל ובני משפחתו במערך האשפוז הגריאטרי."

אמנדה קלאר

RN MA

אמנדה קלאר RN MA, מומחית קלינית בגריאטריה, "אני מאמינה שגריאטריה הוא המומחיות הכי סקסית שיש."

אלכס בונדר

CRN MA

אלכס בונדר, אח מוסמך CRN MA בוגר על בסיסי הדרכה קלינית רפואה דחופה וטיפול נמרץ השתלמות בליווי מחקר קליני

מחוברים לעמותה
גם בפייסבוק