fbpx

רשימת התכשירים

הרשימה המלאה והעדכנית לטיפול בפצעים

ברשימה תמצאו את התכשירים, הג'לים והחבישות לטיפול בפצעים.
הרשימה מחולקת לתכשירים הקיימים בכל קופת חולים.
ניתן לחפש תכשיר לפי שם או לפי מק"ט

משחות וג'לים

חבישות

תכשירים לניקוי

תכשירים נוספים

רשימת מטפלים ומרפאות בארץ
לטיפול בפצעים

רשימת מטפלים ומרפאות בארץ לטיפול בפצעים