fbpx

קורס ניהול הטיפול בפצעים לאחים ואחיות העוסקים בגריאטריה 20.5.2024

פצעי לחץ ופצעים קשיי ריפוי הינם תופעה שכיחה בקרב אוכלוסיית הקשישים בעיקר בקרב אלו שמוגבלים בתפקודם ואינם ניידים. מחקרים מראים כי חמישית מאוכלוסיית הקשישים מפתחים פצעי לחץ באשפוז בבית חולים כללי וכחמישית בבתי אבות.

מתי ואיפה
20 במאי 2024, 16:00 – 02 בספט׳ 2024, 19:15

הלימודים מתקיימים בזום

קצת על הקורס
המטרה

מתן טיפול בטוח באמצעות יישום הנחיות עבודה למניעה וטיפול בפצעים ופצעי לחץ לשם שיפור איכות חיי המטופל הקשיש בכל המסגרות הטיפוליות.

אוכלוסיית היעד

הקורס מיועד לאחים מוסמכים בעלי תעודה קבועה, וותק שנה לפחות העוסקים בגריאטריה (במחלקות סיעודיות, תשושי נפש, סיעוד מורכב, שיקום, הנשמה ממושכת) ובקהילה.

מסגרת שעות: 16:00-19:15 סה"כ: 60 שעות לימוד אקדמאיות, 15 מפגשים.

גובה שכר לימוד: 1,350 ש"ח (התשלום מקנה זכות להצטרף לעמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי)

1,150 ₪ לחבר העמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי.

הרשמה עד: 19.5.2024

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

הרשמה לקורס מקנה חברות בעמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי ובהנחה בהשתתפות בקורסים הבאים מטעם העמותה.