fbpx

קורס עדכון ידע מקצועי בגריאטריה לאחים ואחיות בישראל

על מנת להבטיח טיפול סיעודי איכותי ובטיחותי נבנתה ביוזמת העמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל תכנית ייעודית של עדכון ידע בגישה למטופלים בני גיל השלישי בכל רצף הטיפול.

מתי ואיפה
06 במאי 2024, 16:00 – 08 ביולי 2024, 19:15

הלימודים מתקיימים בזום

קצת על הקורס
קורס עדכון ידע מקצועי בגריאטריה לאחים ואחיות בישראל

כל הרשום מטה מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים כאחד

רקע

בעשורים האחרונים אנו צופים בעלייה ניכרת בשכיחות של מחלות ומוגבלויות הקשורות לגיל. אחת התופעות המרכזיות הקשורות לתחלואה היא מוגבלות תפקודית המשפיעה באופן משמעותי על איכות חיי הקשישים . על פי התחזיות אוכלוסיית גיל השלישי תכפיל עצמה עד 2035.

הקורס עוסק בהכרת סוגיות היסוד הפסיכולוגיות , הביו – רפואיות , התרבותיות והחברתיות של הזקנה. דגש מיוחד ניתן לסוגיות בריאות וחולי וכן שיטות הטיפול הניתנות לאוכלוסייה בגיל השלישי מתוך הבנה שמספרם באוכלוסייה עולה וכן הדרישה לצוות בעל ידע ומיומנות ברמה גבוהה .

בנוסף, אנחנו פועלים יותר ויותר בסביבה עתירת טכנולוגיה וידע, לכן מתגבר הצורך בריענון ידע ובהכשרת הצוותים החדשים והוותיקים כאחד בכלל מערך הבריאות ובענף הגריאטריה בפרט.

על מנת להבטיח טיפול סיעודי איכותי ובטיחותי נבנתה ביוזמת העמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל תכנית ייעודית של עדכון ידע בגישה למטופלים בני גיל השלישי בכל רצף הטיפול.

מטרות הקורס

להכיר כלים תקפים ומהימנים לצורך הערכה של המצב התפקודי, פיזי, קוגניטיבי, פסיכולוגי וחברתי של בני הגיל השלישי.
להכיר משאבים קהילתיים שיכולים לסייע לבני גיל השלישי ובני משפחותיהם לשמור על מטרות אישיות, למקסם את התפקוד, לשמור על עצמאות ולחיות בסביבה הכי פחות מגבילה.
להכיר דרכים אשר מאפשרות למנוע או להפחית את גורמי הסיכון המשותפים שתורמים לירידה תפקודית, איכות לקויה של חיים ונכות עודפת בקרב אנשים מבוגרים.
להכיר, ללמוד, לזהות ולנהל טיפול בתסמונות גריאטריות משותפות לאנשים מבוגרים.
להכיר תיאוריות בזקנה המשפיעות על היחס לזקנה.
פיתוח מיומנות תקשורת יעילה בקרב צוות רב תרבותי, מול משפחות ומטופלים.
פיתוח גישה הוליסטית לבני הגיל השלישי , מותאמת אישית.
שיטת הלימוד:

הרצאות , דיון, תרגול , ניתוח מקרים והשתתפות פעילה במהלך השיעור לאחר העלאת מצגות מראש ודרישות לשיעור הנדון .

נושאים עיקריים בקורס:

· אחריות וסמכות, תפקיד האחות בגריאטריה

· שינויים פיזיולוגים של הקשורים לתהליך הזדקנות : הבנת השפעותיהם על בני הגיל השלישי והגישות הטיפוליות העיקריות.

· מערך גריאטריה בישראל.

· תפיסות ההזדקנות והשפעתן על בריאות ותפקוד.

· פיתוח חשיבה סיעודית הייחודית לתחום.

· בטיחות הטיפול ומדדי איכות בגריאטריה.

· אינטראקציה בין אישית: צוות, מטופלים, משפחות.

· אינטגראציה של הידע התיאורטי והמעשי.

· חווית המטופל ומשפחתו .

· עקרונות העשייה הסיעודית בגריאטריה , נהלים חוזרים ומיומנויות.

· עבודת צוות רב מקצועית.

· פרקים נבחרים בסיעוד הגריאטרי בישראל.

אוכלוסיית היעד:

אחים ואחיות המעוניינים לעדכן ידע בתחום טיפול באוכלוסיית גיל השלישי.

מרכזת קורס: גב' אירית שפיר – M.A. , R.N. – בעלת הכשרה בתחום הדרכה קלינית והנחיית קבוצות, קורס על בסיסי בשיקום ,מומחית בתחום מדיניות ומנהל, מרצה, מנחה סדנאות. עוסקת בתחום הזקנה במשך 26 שנים בתפקידים ניהוליים שונים.
התכנים יועברו ע"י מרצים מובילים. כולם בעלי ניסיון רב בהוראה והדרכה קלינית.

מסגרת הקורס:

מועד פתיחה : 06.05.24

מועד סיום: 08.07.24

10 ימי לימוד

השעות: 16:00- 19:15

המפגשים יתקיימו ביום ה'

היקף: שעות אקדמאיות – 40 שעות לימוד אקדמאיות

דרכי העברת תכנים: הרצאות, דיונים, ניתוח מקרים

שכר לימוד:

עלות: ₪1100 לחברי העמותה

1300 ₪ ללא חבר

מקום הלימוד: הלימודים מתקיימים בזום

פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים

חובת המשתלם:

– נוכחות ב 90% מהשיעורים עם מצלמה פתוחה

– השתתפות פעילה

– הסדרת תשלום

– הגשת עבודת גמר

מידע כללי:

לבוגרים תוענק תעודה לאחים ואחיות מטעם העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל
התעודה אינה מוכרת לגמול ההשתלמות
הרשמה לקורס מעניקה חברות בעמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל והנחה של 10% ברשום לקורסים הבאים לאחים ואחיות מעשיים
הרשמה באתר: https://www.iang.co.il
במייל: pnina.igna@gmail.com
מרצי הקורס:

גב' דיאנה דבורקין – M.A , R. N- יו"ר העמותה לקידום סיעוד הגריאטרי בישראל, מרכזת מערך כרוני ושיקום, משרד הבריאות
גב' אירית שפיר – M.A , R.N – בעלת הכשרה בתחום הדרכה קלינית והנחיית קבוצות, קורס על בסיסי בשיקום ,מומחית בתחום מדיניות ומנהל, מרצה, מנחה סדנאות. עוסקת בתחום הזקנה במשך 26 שנים בתפקידים ניהוליים שונים.
גב' סימה גרופי – M.A , R. N , מדריכה קלינית, מומחית לCBT, אימון דרך קלפים טיפוליים ושימור וקידום הבריאות, מנהלת סיעוד ב"א גן דוד
מר אלכסי בונדר – M.A , R.N , מפקח קליני, מערך רפואה דחופה, אסף הרופא
ד"ר תמר גיטליץ – עו"ס , מנהלת התרכזות הזקנה באוניברסיטת תל אביב, מתמחה בטיפול מיני
ביבליוגרפיה:

1. הרשקוביץ .א , שצמן , ח ( 2008). גריאטריה . מדריך וושינגטון , סדרת התמחויות המשנה ברפואה.

2. משרד הבריאות . התכנית הלאומית למדדי איכות בתי חולים כלליים וגריאטריים, בתי חולים לבריאות

הנפש, טיפות חלב ושירותי חירום (מד"א וחברות אמבולנסים) – דוח מסכם לשנים 2013 – 2022 |

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/quality-national-prog-2013-2022

3. שצמן.ח, גדל-בר ד. (2010). סיעוד פנימי – כירורגי. ברונר וסודארת המרוכז. מהדורה שניה.

. 4.Ignatavicius, D., Workman, M., & Rebar, C. (2017). Medical-Surgical Nursing/Book: Concepts for Interprofessional Collaborative Care. Elsevier Health Sciences

5. Mauk, K. L. (Ed.). (2012). Rehabilitation nursing: A contemporary approach to

מנהל הרפואה :

2 . חוזר מינהל הרפואה – 10/2006 מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם ו/או רכושו במסגרת אשפוז ממושך

3 . חוזר מינהל הרפואה – 17/2006 חובת ההודעה על נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע

4 . חוזר מינהל הרפואה – 15/2009 נוהל להגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי

חוזרי המנהל הכללי של משרד הבריאות:

1 . חוזר המנהל הכללי 01/2003 – תקנות למניעת אלימות במשפחה – יידוע אנשי מקצוע בתחום הבריאות

2 . חוזר המנהל הכללי – 22/2003 – נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות

3 . חוזר המנהל הכללי 7/2008 הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות

חוזרי המנהל הכללי של משרד הבריאות

חוזר מנהל הסיעוד מס' 118/2016 – הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי

https://www.health.gov.il/hozer/ND118_2016.pdf2016

חוזר מנהל הסיעוד מס' 191/2022 -תפקיד האחות המוסמכת בטיפול במטופל עם חשד לאירוע מוחי חד במערך האישפוז והקהילה

https://www.health.gov.il/hozer/nd191_2022.pdf

חוזר מינהל רפואה 2009 4/ אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים

חוזר מינהל רפואה 27/2013 חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור רפואי