הדרכות מקצועיות

בנושא דפי מידע של העמותה

סוג ההדרכה
17.03.2021

בניית קהילה דיגיטלית לטיפול בפצע

17.03.2021

בניית קהילה דיגיטלית לטיפול בפצע

16.03.2021

הבנת הפצע הכרוני שלך

16.03.2021

הבנת הפצע הכרוני שלך

15.03.2021

קרעי עור הגדרה

15.03.2021

קרעי עור הגדרה

15.03.2021

תרשים זרימה לטיפול בקרע עור

15.03.2021

תרשים זרימה לטיפול בקרע עור

15.03.2021

ריכוז שיטות חבישה

15.03.2021

ריכוז שיטות חבישה

15.03.2021

אלגוריתם טיפול בפצע

15.03.2021

אלגוריתם טיפול בפצע

14.03.2021

קרעי עור, אבחנה טיפול ומניעה

14.03.2021

קרעי עור, אבחנה טיפול ומניעה

04.02.2021

פצעים, היכרות

04.02.2021

פצעים, היכרות