fbpx

הדרכות מקצועיות

בנושא דפי מידע של העמותה

סוג ההדרכה
סוג ההדרכה
09.01.2023

טיפול בכיבים בגפיים תחתונות על קצה המזלג

09.01.2023

טיפול בכיבים בגפיים תחתונות על קצה המזלג

13.12.2022

כיבים בגפיים תחתונות – טבלה מסכמת

13.12.2022

כיבים בגפיים תחתונות – טבלה מסכמת

17.03.2021

בניית קהילה דיגיטלית לטיפול בפצע

17.03.2021

בניית קהילה דיגיטלית לטיפול בפצע

16.03.2021

הבנת הפצע הכרוני שלך

16.03.2021

הבנת הפצע הכרוני שלך

15.03.2021

קרעי עור הגדרה

15.03.2021

קרעי עור הגדרה

15.03.2021

תרשים זרימה לטיפול בקרע עור

15.03.2021

תרשים זרימה לטיפול בקרע עור

15.03.2021

ריכוז שיטות חבישה

15.03.2021

ריכוז שיטות חבישה

15.03.2021

אלגוריתם טיפול בפצע

15.03.2021

אלגוריתם טיפול בפצע

14.03.2021

קרעי עור, אבחנה טיפול ומניעה. חוברת

14.03.2021

קרעי עור, אבחנה טיפול ומניעה. חוברת

04.02.2021

פצעים, היכרות

04.02.2021

פצעים, היכרות