הדרכות מקצועיות

בנושא פליאציה ואונקולוגיה

סוג ההדרכה
16.01.2022

אבחנה מבדלת בכיבים של רגל תחתונה

16.01.2022

אבחנה מבדלת בכיבים של רגל תחתונה

13.06.2021

טיפול פליאטיבי בפצעים

13.06.2021

טיפול פליאטיבי בפצעים

02.06.2021

פצעים שאינם בני ריפוי – סקירה

02.06.2021

פצעים שאינם בני ריפוי – סקירה

30.05.2021

פליאציה ופצעים קשי ריפוי – כיצד

30.05.2021

פליאציה ופצעים קשי ריפוי – כיצד

29.04.2021

אמדן עור – חני איטנברג

29.04.2021

אמדן עור – חני איטנברג

16.03.2021

Palliative Wound Care Management

16.03.2021

Palliative Wound Care Management

16.03.2021

הטיפול בפצעים גידוליים

16.03.2021

הטיפול בפצעים גידוליים

16.03.2021

תיאור מקרה- טיפול בדבש Manuka על נגע גידולי

16.03.2021

תיאור מקרה- טיפול בדבש Manuka על נגע גידולי

06.09.2020

ללוות אותו בדרכו האחרונה

06.09.2020

ללוות אותו בדרכו האחרונה