הדרכות מקצועיות

בנושא ראיונות

סוג ההדרכה
סוג ההדרכה
27.11.2022

ראיון עם ד"ר אהרון ונזלבאום

27.11.2022

ראיון עם ד"ר אהרון ונזלבאום

10.08.2022

ראיון לאתר אנטומיה לישראלים

10.08.2022

ראיון לאתר אנטומיה לישראלים

04.08.2022

ראיון על תחום הטיפול בפצע

04.08.2022

ראיון על תחום הטיפול בפצע