הדרכות מקצועיות

בנושא כיבים ורידיים

סוג ההדרכה
סוג ההדרכה
09.01.2023

טיפול בכיבים בגפיים תחתונות על קצה המזלג

09.01.2023

טיפול בכיבים בגפיים תחתונות על קצה המזלג

13.12.2022

כיבים בגפיים תחתונות – טבלה מסכמת

13.12.2022

כיבים בגפיים תחתונות – טבלה מסכמת

16.01.2022

אבחנה מבדלת בכיבים של רגל תחתונה

16.01.2022

אבחנה מבדלת בכיבים של רגל תחתונה

16.01.2022

איזה כיב זה?

16.01.2022

איזה כיב זה?

29.04.2021

פצעים ולימפאדמה, איך נטפל

29.04.2021

פצעים ולימפאדמה, איך נטפל

17.03.2021

תיאור מקרה – SilverStream

17.03.2021

תיאור מקרה – SilverStream

17.03.2021

כתבה על טיפול ממושך לWounds UK- אלעד (אנגלית)

17.03.2021

כתבה על טיפול ממושך לWounds UK- אלעד (אנגלית)

16.03.2021

Topical Analgesic and Local Anesthetic Agents for Pain Associated with Chronic Leg Ulcers

16.03.2021

Topical Analgesic and Local Anesthetic Agents for Pain Associated with Chronic Leg Ulcers

16.03.2021

Silver treatments for leg ulcers a systematic review

16.03.2021

Silver treatments for leg ulcers a systematic review

16.03.2021

Algivon- תיאור מקרה- אלעד קורן

16.03.2021

Algivon- תיאור מקרה- אלעד קורן

16.03.2021

הערכה וטיפול בכיבים בגפיים תחתונות-סיכום

16.03.2021

הערכה וטיפול בכיבים בגפיים תחתונות-סיכום

16.03.2021

היכרות עם הפצע, שיעור בסיסי

16.03.2021

היכרות עם הפצע, שיעור בסיסי

14.03.2021

CUREA תיאור מקרה

14.03.2021

CUREA תיאור מקרה

14.03.2021

Algivon- תיאור מקרה

14.03.2021

Algivon- תיאור מקרה

14.03.2021

Actilite-תיאור מקרה

14.03.2021

Actilite-תיאור מקרה

17.11.2020

מצגת היכרות עם פצעים קצרה

17.11.2020

מצגת היכרות עם פצעים קצרה

17.11.2020

אומדן פצע ובחירת חבישה לטיפול בכיבים ורידיים

17.11.2020

אומדן פצע ובחירת חבישה לטיפול בכיבים ורידיים

17.11.2020

אומדן וטיפול בכיבים ורידיים

17.11.2020

אומדן וטיפול בכיבים ורידיים