הדרכות מקצועיות

בנושא מחלות עוריות

סוג ההדרכה
16.01.2022

אבחנה מבדלת בכיבים של רגל תחתונה

16.01.2022

אבחנה מבדלת בכיבים של רגל תחתונה

06.09.2020

דרמטיטיס Dermatitis

06.09.2020

דרמטיטיס Dermatitis

12.07.2020

תרגום האודם ברגל, האם אנחנו יודעים לקרוא אותו?

12.07.2020

תרגום האודם ברגל, האם אנחנו יודעים לקרוא אותו?